Pakken Moslims zelf hun toekomst?

Hoe komen we voorbij de zondebokken? Op weg naar een open discussie. Actueel debat  ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie Shervin Nekuee poster Jaapop zaterdagavond 26 maart vanuit het perspectief van moslims in Nederland.

De inleider, de bekende islamideoloog Shervin Nekuee, is van mening, dat moslims dit in eigen hand moeten nemen, ondanks de bestaande weerstand. Shervin Nekuee maakt zich grote zorgen over de verwarring en vervreemding in de westerse wereld, die vooral een uitvloeisel is van de wanorde in het Midden-Oosten.

Opvallend is, dat de meeste groepen vooral anderen daarvan de schuld geven. Arabieren wijzen naar het Westen voor de rampen in het Midden-Oosten. Israël en Palestijnen beschuldigen elkaar wederzijds. Nederjihadisten zien hun bijzondere streven als een gevolg van de minachting voor Moslims in Nederland. Moslims zien geen ruimte voor zich in een land, waar de media het vooral over Wilders hebben. Moslim-jongeren en moslimouders lijken in verschillende werelden te leven, hoewel geografisch in één land.
Shervin Nekuee verzet zich tegen het blameren van anderen voor de eigen situatie. Hij roept op tot een open en zelfbewust gesprek, waarbij alle verschillen serieus en diepgaand onder ogen gezien worden. Alleen wanneer we voorbij racisme, discriminatie en “wij-zij” denken komen, ziet hij perspectief.

Shervin Nekuee (Teheran, 1968) is socioloog, publicist en curator bij Writers Unlimited Literatuurplatform in Den Haag. Hij is verbonden aan het Grote Midden Oosten Platform. De bijeenkomst wordt geleid door Jack Bogers.

De discussieavond vindt plaats in Wijkcentrum De Nude, Kortestraat 2, Wageningen. Tijdstip is van 20.00 tot 22.00 uur. Inloop 19.30 uur. De toegang is gratis.

De organisator is de Interculturele Werkgroep Wageningen. Er is sponsoring van Wijkgericht werken in Wageningen.

Het ‘event’ is ook op Facebook te vinden.