IWW bij Dodenherdenking 4 mei

Wageningen, 26 april 2017

Aan: Wageningers met migratie-achtergrond

Geachte lezers,

In verband met deelname aan de Stille Tocht op 4 mei 2017 willen wij als Interculturele Werkgroep Wageningen (IWW) graag uw aandacht voor het volgende vragen:

Het staat vast, dat voor de vrijheid van mensen in Nederland ook vele soldaten uit de huidige migratielanden (bijvoorbeeld Marokko) in de Tweede Wereldoorlog omgekomen zijn. Voorts zijn asielzoekers vaak hier omdat in hun moederland hen vrijheid onthouden werd en ze hier vervolgens een vrij land met een beschermende rechtsorde gevonden hebben. Vrijheid en bevrijding betekenen voor mensen uit migratielanden dus veel.

Dit betekent dat personen met migratie-achtergrond betrokken zijn bij het herdenken en vieren op 4 en 5 mei. Het valt als een vorm van verdere inburgering te beschouwen hieraan deel te nemen, ook als dat een nieuwe traditie is om in te groeien. In Wageningen valt in het bijzonder de deelname van de jongere generatie op.

Dit jaar zal de Interculturele Werkgroep Wageningen vertegenwoordigd zijn bij de Stille Tocht op donderdag 4 mei 2017. De delegatie zal bestaan uit:
Mw. O.(Oesha) T.Ramrekha en Dhr. H.(Hussein) Hussein dan wel dhr. A.(Abdiaziz) H. Hassan

Wij hopen dat u het bovenstaande deelt en zo mogelijk ook deelneemt aan de Stille Tocht. Verzamelen: 18.45 uur, donderdag 4 mei voor de kerk aan de Bergstraat. Toelichting: 19.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Mustafa Çelik, Jaap Schouls
IWW
Huis van de Wijk De Nude, Kortestraat 2, 6702 BH Wageningen, tel. 0317-419171.