Meedoen vrijdag 17 november

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2018
een discussie avond over:

MEEDOEN

Maatschappelijk en politiek meedoen met panel van oud-gemeenteraadsleden:

  • Charifa El Kaddouri (D66), Ede
  • Raşit Görgülü (fraktie Görgülü), Ede
  • Nevin Dikici (ex PvdA), Arnhem
  • Malika Elmouridi (ex PvdA, Arnhem

Pitches:

  • Zennu Haile Michael
  • Masood Eslami
  • Mark Reijerman (Connect Wageningen).

Vrijdag 17 november 2017, 20.00 uur ( Inloop 19.30 uur)

Wijkcentrum De Nude, Kortestraat 2, Wageningen

In het kader van de participatie willen we als interculturele Werkgroep Wageningen hieraan op deze avond bijzondere aandacht geven. Met het panel willen wij de Maatschappelijke en politieke participatie-graad van mensen met migratie-achtergrond inzichtelijk maken en verder willen wij de participatie bevorderen.

Toelichting:
Onze samenleving versplintert steeds meer door individualisering, groei van welvaart en toename van beweeglijkheid van mensen. Een heleboel belangrijke zaken voor iedereen persoonlijk zijn alleen maar goed voor elkaar te krijgen als we die samen weten te regelen. Dat geldt voor kunst en cultuur, maar ook wanneer tegenslag, ziekte en dergelijke de kwaliteit van eigen leven en samenleving bedreigen. In onze multiculturele samenleving betekent het, dat deelname van individuen aan gezamenlijk overleggen en initiatieven hiervoor belangrijk is door de verschillende wensen en groepen.

De participatie wordt niet door iedereen even sterk gevoeld en even sterk waargemaakt. In een vrije samenleving leidt het beroep op ieders verantwoordelijkheid niet steeds tot het gewenste effect. Toch is het juist van groot belang voor mensen en groepen die vanwege hun situatie en herkomst op afstand staan of dreigen te komen. Dat is naar onze mening breed aan de orde, zeker voor personen met een migratieachtergrond. Dit is juist nu actueel door de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Partijen zijn dit najaar druk bezig kandidaten voor hun kieslijsten te vinden.

Het gaat wat ons betreft om inbreng over de volgende vragen:
– Hoe zie je het belang maatschappelijke en politieke participatie voor de stad?
– Hoe beleef je de politiek?
– Wat betekent dit voor jezelf?
– Wat staat maatschappelijke en politieke participatie in de weg?
Gespreksleider: Jack Bogers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende
Met vriendelijke groet,
Mustafa Çelik
Telefoon: 0317-419171

Zie ook ons Facebook-event!