15 september Intercultureel straatfestival tijdens de Emmaus Jaarmarkt

poster straatfestival 2018.jpg

Op zaterdag 15 september 2018 vindt de jaarmarkt van Emmaus plaats. Tijdens deze jaarmarkt is er weer een podium georganiseerd door de Interculturele Werkgroep Wageningen (IWW), THUIS en het Ecodorp Wageningen. Op dit podium tonen verschillende organisaties op eigen kracht de culturele diversiteit van Wageningen.

Van 12:00 tot 16:00 uur zullen diverse optredens plaatsvinden. Er is een Afrikaanse percussie workshop en de Hindostaanse vereniging Shaanti Dal zal zowel Bollywood style als Nepalese dansen vertonen. Verder is er een Chinese muziek performance van Sweet Potato en zijn er korte sketches over migratie en integratie. Er is een heuse Circusschool, er komen buikdanseressen en het festival zal afgesloten worden met live Balkan Folk muziek van de Grassmoawer. Vreemde streken zorgt voor zoete en hartige hapjes uit alle windstreken die toch voornamelijk met lokale ingrediënten bereid zullen worden. Het programma is te vinden op Facebook. Iedereen is welkom!

Het voorlopig programma luidt als volgt:

 • 12:15 Sampa
 • 12:45 Circus
 • 13:00 Sweet Potato
 • 13:30 Zennu
 • 13:45 Shaanty Dal
 • 14:15 Circus
 • 14:30 Zennu
 • 14:45 Surprise?!
 • 15:15 Katharina
 • 15:25 Tutku
 • 15:30 Grassmoawer

Stage manager: Erik Groen, www.groeninnovaties.nl

Meedoen vrijdag 17 november

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2018
een discussie avond over:

MEEDOEN

Maatschappelijk en politiek meedoen met panel van oud-gemeenteraadsleden:

 • Charifa El Kaddouri (D66), Ede
 • Raşit Görgülü (fraktie Görgülü), Ede
 • Nevin Dikici (ex PvdA), Arnhem
 • Malika Elmouridi (ex PvdA, Arnhem

Pitches:

 • Zennu Haile Michael
 • Masood Eslami
 • Mark Reijerman (Connect Wageningen).

Vrijdag 17 november 2017, 20.00 uur ( Inloop 19.30 uur)

Wijkcentrum De Nude, Kortestraat 2, Wageningen

In het kader van de participatie willen we als interculturele Werkgroep Wageningen hieraan op deze avond bijzondere aandacht geven. Met het panel willen wij de Maatschappelijke en politieke participatie-graad van mensen met migratie-achtergrond inzichtelijk maken en verder willen wij de participatie bevorderen.

Toelichting:
Onze samenleving versplintert steeds meer door individualisering, groei van welvaart en toename van beweeglijkheid van mensen. Een heleboel belangrijke zaken voor iedereen persoonlijk zijn alleen maar goed voor elkaar te krijgen als we die samen weten te regelen. Dat geldt voor kunst en cultuur, maar ook wanneer tegenslag, ziekte en dergelijke de kwaliteit van eigen leven en samenleving bedreigen. In onze multiculturele samenleving betekent het, dat deelname van individuen aan gezamenlijk overleggen en initiatieven hiervoor belangrijk is door de verschillende wensen en groepen.

De participatie wordt niet door iedereen even sterk gevoeld en even sterk waargemaakt. In een vrije samenleving leidt het beroep op ieders verantwoordelijkheid niet steeds tot het gewenste effect. Toch is het juist van groot belang voor mensen en groepen die vanwege hun situatie en herkomst op afstand staan of dreigen te komen. Dat is naar onze mening breed aan de orde, zeker voor personen met een migratieachtergrond. Dit is juist nu actueel door de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Partijen zijn dit najaar druk bezig kandidaten voor hun kieslijsten te vinden.

Het gaat wat ons betreft om inbreng over de volgende vragen:
– Hoe zie je het belang maatschappelijke en politieke participatie voor de stad?
– Hoe beleef je de politiek?
– Wat betekent dit voor jezelf?
– Wat staat maatschappelijke en politieke participatie in de weg?
Gespreksleider: Jack Bogers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende
Met vriendelijke groet,
Mustafa Çelik
Telefoon: 0317-419171

Zie ook ons Facebook-event!

 

IWW bij Dodenherdenking 4 mei

Wageningen, 26 april 2017

Aan: Wageningers met migratie-achtergrond

Geachte lezers,

In verband met deelname aan de Stille Tocht op 4 mei 2017 willen wij als Interculturele Werkgroep Wageningen (IWW) graag uw aandacht voor het volgende vragen:

Het staat vast, dat voor de vrijheid van mensen in Nederland ook vele soldaten uit de huidige migratielanden (bijvoorbeeld Marokko) in de Tweede Wereldoorlog omgekomen zijn. Voorts zijn asielzoekers vaak hier omdat in hun moederland hen vrijheid onthouden werd en ze hier vervolgens een vrij land met een beschermende rechtsorde gevonden hebben. Vrijheid en bevrijding betekenen voor mensen uit migratielanden dus veel.

Dit betekent dat personen met migratie-achtergrond betrokken zijn bij het herdenken en vieren op 4 en 5 mei. Het valt als een vorm van verdere inburgering te beschouwen hieraan deel te nemen, ook als dat een nieuwe traditie is om in te groeien. In Wageningen valt in het bijzonder de deelname van de jongere generatie op.

Dit jaar zal de Interculturele Werkgroep Wageningen vertegenwoordigd zijn bij de Stille Tocht op donderdag 4 mei 2017. De delegatie zal bestaan uit:
Mw. O.(Oesha) T.Ramrekha en Dhr. H.(Hussein) Hussein dan wel dhr. A.(Abdiaziz) H. Hassan

Wij hopen dat u het bovenstaande deelt en zo mogelijk ook deelneemt aan de Stille Tocht. Verzamelen: 18.45 uur, donderdag 4 mei voor de kerk aan de Bergstraat. Toelichting: 19.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Mustafa Çelik, Jaap Schouls
IWW
Huis van de Wijk De Nude, Kortestraat 2, 6702 BH Wageningen, tel. 0317-419171.

 

Pakken Moslims zelf hun toekomst?

Hoe komen we voorbij de zondebokken? Op weg naar een open discussie. Actueel debat  ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie Shervin Nekuee poster Jaapop zaterdagavond 26 maart vanuit het perspectief van moslims in Nederland.

De inleider, de bekende islamideoloog Shervin Nekuee, is van mening, dat moslims dit in eigen hand moeten nemen, ondanks de bestaande weerstand. Shervin Nekuee maakt zich grote zorgen over de verwarring en vervreemding in de westerse wereld, die vooral een uitvloeisel is van de wanorde in het Midden-Oosten.

Opvallend is, dat de meeste groepen vooral anderen daarvan de schuld geven. Arabieren wijzen naar het Westen voor de rampen in het Midden-Oosten. Israël en Palestijnen beschuldigen elkaar wederzijds. Nederjihadisten zien hun bijzondere streven als een gevolg van de minachting voor Moslims in Nederland. Moslims zien geen ruimte voor zich in een land, waar de media het vooral over Wilders hebben. Moslim-jongeren en moslimouders lijken in verschillende werelden te leven, hoewel geografisch in één land.
Shervin Nekuee verzet zich tegen het blameren van anderen voor de eigen situatie. Hij roept op tot een open en zelfbewust gesprek, waarbij alle verschillen serieus en diepgaand onder ogen gezien worden. Alleen wanneer we voorbij racisme, discriminatie en “wij-zij” denken komen, ziet hij perspectief.

Shervin Nekuee (Teheran, 1968) is socioloog, publicist en curator bij Writers Unlimited Literatuurplatform in Den Haag. Hij is verbonden aan het Grote Midden Oosten Platform. De bijeenkomst wordt geleid door Jack Bogers.

De discussieavond vindt plaats in Wijkcentrum De Nude, Kortestraat 2, Wageningen. Tijdstip is van 20.00 tot 22.00 uur. Inloop 19.30 uur. De toegang is gratis.

De organisator is de Interculturele Werkgroep Wageningen. Er is sponsoring van Wijkgericht werken in Wageningen.

Het ‘event’ is ook op Facebook te vinden.

Nieuwjaar in diverse culturen

e-shaanti-dal-32aOok Wageningen is multicultureel. Dit betekent echter pas een verrijking als we er in investeren en inderdaad contact met elkaar maken.

Een unieke kans daartoe biedt het Interculturele Feest van het Nieuwe Jaar van de Interculturele Werkgroep Wageningen op zaterdag 4 februari. Zelforganisaties van Wageningse migranten presenteren er hun Nieuwjaarsviering en maken er een bijzonder feest van. Welkom!

Wie wil mee eten: uiterlijk 31 januari 2017 aanmelden bij Huis van de Wijk De Nude (telefoon 0317-419171). Kosten: € 5,- p.p. ter plekke te voldoen.

Programma zaterdag 4 februari: j-china-zang-4q
17.30 Ontvangst met thee of koffie;
18.00 Maaltijd (al of niet vegetarisch);
19.30 Welkom;
19.35 Presentaties Nieuwjaarsviering in verschillende culturen;
21.00 Pauze;
21.15 Muziek (Sampa Soekhram);
21.45 DJ;
23.30 Sluiting

Locatie Wijkcentrum de Nude, Kortestraat 2 Wageningen.

De Interculturele Werkgroep Wageningen is een samenwerkingsverband van:
De Raad van Kerken, het Humanistisch Verbond, De Somalische Vereniging TUSMO, De Chinese Vereniging, Shout (Homogroep Wageningen) en Shaanti Dal (Hindostaans) en op tijdelijke basis andere zelforganisaties. De IWW wordt ondersteud door Solidez Wageningen.

 

Mensenrechten in dialoog & moskeebezoek op 9 & 10 december

Op vrijdag 9 december 2016 organiseert de IWW een dialoog. Op zaterdag 10 december volgt een excursie naar de Marokkaanse moskee in Ede.

16-12-1-p-tamimi-arab-400x600Inleider op vrijdagavond is dr. P. Tamimi Arab, die onlangs gepromoveerd is over de ruimte voor Islamitische gebedshuizen in Nederland met speciale aandacht voor de al of niet acceptatie van luidsprekers voor de oproep tot gebed. De heer Tamimi Arab werd in 1983 geboren in Isfahan (Iran) en groeide op in Amsterdam. Hij is nu universitair docent religiestudies aan de Universiteit Utrecht. Gespreksleider is Jack Bogers.

Ter gelegenheid van de Dag van de Rechten van de Mens stelt de IWW de vraag aan de orde wat de grondwet betekent voor de vrijheid van godsdienst, in het bijzonder voor de Islam in al zijn verscheidenheid. Is het klokgelui van een kerk wat anders dan de oproep tot het Islamitisch gebed met behulp van luidsprekers? Mag een niqaab in Nederland? Wie moet zich aanpassen aan wie en waar blijven dan Mensenrechten? Dit zijn actuele vragen nu er aan de ene kant angst is voor islamiseren en aan de andere kant  onverdraagzaamheid. Soms doet zich ineens volkswoede voor en lijkt zelfs de veiligheid in het geding. Dan is er kennelijk geen ruimte meer voor minderheden en wordt het misschien “oppleuren”. Dit stelt ons gezamenlijk voor de vraag, hoe zowel Moslims als niet-Moslims moeten zorgen, dat Moslims in de huidige situatie tot hun recht komen en tegelijk binnen grenzen blijven en niet anderen bruuskeren.

Programma vrijdag 9 december in wijkhuis De Nude, Kortestraat 2, Wageningen:

19:00 Ontvangst met koffie en thee;
19:30 Welkomstwoord door de voorzitter IWW;
19:45 Voordracht door dr. P. Tamimi Arab;
20.15 Muzikaal intermezzo;
20.30 Pauze;
21.00 Discussie;
21.30 Sluiting.

ZATERDAG 10 december BEZOEK MOSKEE

Vervolgens is er een bezoek op zaterdag 10 december om 15.00 uur aan de Marokkaanse Moskee (Peppelensteeg 1-b) in Ede als concrete uitingsvorm van de integratie op het punt van de architectuur van gebedshuizen. Ook komt de vraag aan de orde of een moskee al of niet in de Nederlandse samenleving past. Een mogelijk antwoord is dat een pluriforme samenleving een moskee een mooie plek en een mooi gebouw gunt. Er kan gecarpoold worden vanaf wijkhuis de Nude.

Dit totaalprogramma organiseert de IWW in het kader van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens.

Voor vragen kunt u mailen of bellen met Jaap Schouls
Jaap Schouls 0317-420173 E-mail: schouls@planet.nl
Mustafa Çelik 06 49 62 92 90 E-mail: m.celik@solidez.nl

Internationaal muziekpodium tijdens Emmaus Jaarmarkt op 17 september

Op zaterdag 17 september vindt de jaarmarkt van Emmaus Regenboog plaats. Tijdens deze jaarmarkt zijn er extra activiteiten, georganiseerd door de Interculturele Werkgroep Wageningen (IWW) en THUIS, met ondersteuning door Wijkgericht werken in Wageningen. Hiermee tonen verschillende internationale organisaties vanuit hun eigen kracht de culturele diversiteit van Wageningen.

Tussen 13.00 uur en 16.00 uur zijn er verschillende optredens. Zo laat de Hindoestaanse vereniging Shaanti Dal een traditionele dans zien en geeft Sampoerna Soekhram een percussieworkshop. Tevens zijn zowel de Chinese Vereniging als de Somalische Vereniging Tusmo aanwezig met muziek en een modeshow. Tenslotte zingt Minor Barrantes met zijn bijzondere stem Spaanstalige liedjes met eigen begeleiding op gitaar) en brengt de band Floram Metric internationale protestliederen ten gehore.

Laten we met elkaar de diversiteit vieren! U bent welkom. Inlichtingen telefoon 06-54 250 350. Kijk voor het laatste nieuws ook op onze Facebook-pagina.