Pakken Moslims zelf hun toekomst?

Hoe komen we voorbij de zondebokken? Op weg naar een open discussie. Actueel debat  ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie Shervin Nekuee poster Jaapop zaterdagavond 26 maart vanuit het perspectief van moslims in Nederland.

De inleider, de bekende islamideoloog Shervin Nekuee, is van mening, dat moslims dit in eigen hand moeten nemen, ondanks de bestaande weerstand. Shervin Nekuee maakt zich grote zorgen over de verwarring en vervreemding in de westerse wereld, die vooral een uitvloeisel is van de wanorde in het Midden-Oosten.

Opvallend is, dat de meeste groepen vooral anderen daarvan de schuld geven. Arabieren wijzen naar het Westen voor de rampen in het Midden-Oosten. Israël en Palestijnen beschuldigen elkaar wederzijds. Nederjihadisten zien hun bijzondere streven als een gevolg van de minachting voor Moslims in Nederland. Moslims zien geen ruimte voor zich in een land, waar de media het vooral over Wilders hebben. Moslim-jongeren en moslimouders lijken in verschillende werelden te leven, hoewel geografisch in één land.
Shervin Nekuee verzet zich tegen het blameren van anderen voor de eigen situatie. Hij roept op tot een open en zelfbewust gesprek, waarbij alle verschillen serieus en diepgaand onder ogen gezien worden. Alleen wanneer we voorbij racisme, discriminatie en “wij-zij” denken komen, ziet hij perspectief.

Shervin Nekuee (Teheran, 1968) is socioloog, publicist en curator bij Writers Unlimited Literatuurplatform in Den Haag. Hij is verbonden aan het Grote Midden Oosten Platform. De bijeenkomst wordt geleid door Jack Bogers.

De discussieavond vindt plaats in Wijkcentrum De Nude, Kortestraat 2, Wageningen. Tijdstip is van 20.00 tot 22.00 uur. Inloop 19.30 uur. De toegang is gratis.

De organisator is de Interculturele Werkgroep Wageningen. Er is sponsoring van Wijkgericht werken in Wageningen.

Het ‘event’ is ook op Facebook te vinden.

Mensenrechten in dialoog & moskeebezoek op 9 & 10 december

Op vrijdag 9 december 2016 organiseert de IWW een dialoog. Op zaterdag 10 december volgt een excursie naar de Marokkaanse moskee in Ede.

16-12-1-p-tamimi-arab-400x600Inleider op vrijdagavond is dr. P. Tamimi Arab, die onlangs gepromoveerd is over de ruimte voor Islamitische gebedshuizen in Nederland met speciale aandacht voor de al of niet acceptatie van luidsprekers voor de oproep tot gebed. De heer Tamimi Arab werd in 1983 geboren in Isfahan (Iran) en groeide op in Amsterdam. Hij is nu universitair docent religiestudies aan de Universiteit Utrecht. Gespreksleider is Jack Bogers.

Ter gelegenheid van de Dag van de Rechten van de Mens stelt de IWW de vraag aan de orde wat de grondwet betekent voor de vrijheid van godsdienst, in het bijzonder voor de Islam in al zijn verscheidenheid. Is het klokgelui van een kerk wat anders dan de oproep tot het Islamitisch gebed met behulp van luidsprekers? Mag een niqaab in Nederland? Wie moet zich aanpassen aan wie en waar blijven dan Mensenrechten? Dit zijn actuele vragen nu er aan de ene kant angst is voor islamiseren en aan de andere kant  onverdraagzaamheid. Soms doet zich ineens volkswoede voor en lijkt zelfs de veiligheid in het geding. Dan is er kennelijk geen ruimte meer voor minderheden en wordt het misschien “oppleuren”. Dit stelt ons gezamenlijk voor de vraag, hoe zowel Moslims als niet-Moslims moeten zorgen, dat Moslims in de huidige situatie tot hun recht komen en tegelijk binnen grenzen blijven en niet anderen bruuskeren.

Programma vrijdag 9 december in wijkhuis De Nude, Kortestraat 2, Wageningen:

19:00 Ontvangst met koffie en thee;
19:30 Welkomstwoord door de voorzitter IWW;
19:45 Voordracht door dr. P. Tamimi Arab;
20.15 Muzikaal intermezzo;
20.30 Pauze;
21.00 Discussie;
21.30 Sluiting.

ZATERDAG 10 december BEZOEK MOSKEE

Vervolgens is er een bezoek op zaterdag 10 december om 15.00 uur aan de Marokkaanse Moskee (Peppelensteeg 1-b) in Ede als concrete uitingsvorm van de integratie op het punt van de architectuur van gebedshuizen. Ook komt de vraag aan de orde of een moskee al of niet in de Nederlandse samenleving past. Een mogelijk antwoord is dat een pluriforme samenleving een moskee een mooie plek en een mooi gebouw gunt. Er kan gecarpoold worden vanaf wijkhuis de Nude.

Dit totaalprogramma organiseert de IWW in het kader van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens.

Voor vragen kunt u mailen of bellen met Jaap Schouls
Jaap Schouls 0317-420173 E-mail: schouls@planet.nl
Mustafa Çelik 06 49 62 92 90 E-mail: m.celik@solidez.nl